Cisca van Bommel

Communicatie valt of staat met een goed geschreven informatieve tekst. Ik redigeer en corrigeer Nederlandstalige teksten voor publicaties van velerlei aard.